Październik 2011. Przystanek w drodze powrotnej z Nicei.