Ostatnie dwa dni były trochę chłodniejsze, udało nam się jeszcze w pełnym słońcu zobaczyć małe miasteczko Valun i rzutem na taśmę – miasto Cres.
A potem uciekliśmy do Wenecji.