[ANG/PL]

[ANG] Vulnerable badass. That’s the first thing that come to my mind when I think of how to describe Ola. And then – a lot of nice things but also the fact she could be my model for more than just that one short photoshoot. We had to run cause it was freaking cold but still I feel like I could shoot for hours with that little Elf. You will hear about her, you’ll see. And then I’ll be so proud I could take pictures of that gorgeous creature. 

[PL] Wrażliwa twardzielka. To pierwsze co przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o tym jak opisać Olę. A potem jeszcze wiele miłych słów.  Ale też to, że jest wspaniałą modelką i mogłabym zrobić z nią niejedną sesję. Musiałyśmy kończyć, bo było już cholernie zimno, ale gdyby nie to – mogłabym focić i focić z tym małym Elfem. Jeszcze o niej usłyszycie, obiecuję. I będzie mnie rozpierać duma, że miałam przyjemność fotografować tę wspaniałą istotę. 

Sesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży IslandiaSesja z wiolonczelą na czarnej plaży Islandia